Privatlivspolitik

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som klient indsamler og behandler jeg en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan jeg behandler og anvender dine personoplysninger. Både dine almindelige personoplysninger så som navn, telefonnummer, e-mailadresse mv., men også personfølsomme oplysninger – det er de oplysninger, jeg primært benytter til at føre min journal og som oftest er meget følsomme oplysninger om dit helbred, hvilke vanskeligheder du slås med, relevante oplysninger om dine vigtige relationer osv.

 

Som autoriseret psykolog er jeg forpligtiget til at føre journal. Det vil sige, at jeg skriver korte notater efter vores samtaler om dit helbred, indholdet af vore samtaler, dine sociale forhold mv. Jeg skriver dét, der er relevant i forhold til din behandling.

 

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig, der har adgang til din journal. Jeg kan give relevante oplysninger videre til din læge og andre, men kun (!) hvis du har givet dit specifikke samtykke til det. Det kan fx være ved udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. samt kommunikation med andre sundhedspersoner såsom din praktiserende læge samt til afregningsformål.

 

Din journal bliver opbevaret i et sikret journalsystem i 5 år, hvorefter den bliver tilintetgjort. Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Man må ikke slette i en journal, men hvis der er noget, som er forkert, kan vi tilføje en rettelse.

 

Psykologer er både etisk og juridisk underlagt tavshedspligt. En pligt, vi som psykologer tager overordentligt alvorligt, fordi tavshedspligten er hele grundlaget for at bedrive psykologpraksis. Jeg har dog en juridisk pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade (Sundhedslovens § 41). Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling (Servicelovens § 153).

 

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, kan du sige det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk