Børn & Unge

Forløbet

I mine terapisessioner med børn og unge starter jeg altid med at have 1-3 indledende samtale med jer som forældre, hvor jeg spørger ind til jeres syn på barnets generelle udvikling samt jeres familie- og livsomstændigheder. Jeg spørger også ind til jeres oplevelse af de aktuelle udfordringer omkring barnet. Jeg forklarer, hvordan terapien foregår, og jeg forbereder jer på jeres vigtige rolle før, under og efter terapien. Terapien med jeres barn foregår alene med mig eller sammen med jer afhængig af jeres barns alder, ønsker og eventuelt særlige behov. Til de indledende  samtaler anbefaler jeg at afsætte 1,5-2 timer.

 

Samtalerne

I terapien med jeres barn starter jeg altid med at skabe en varm, tillidsfuld og tryg kontakt før arbejdet påbegyndes. Som forældre til mindre børn har I en vigtig rolle, mens terapien står på. Jeg guider både jer og jeres barn igennem hele terapisessionen, og jeg holder fokus og støtter op, hvis det bliver svært. I vil opleve, at terapien med jeres barn er en tryg oplevelse for både jer og jeres barn – en oplevelse, hvor I hele tiden har styringen og guides af mig.

 

Til samtalerne med jeres barn, anbefaler jeg 1-1,5 time til hver samtale. Dette for, at vi kan arbejde i dybden samtidig med at have tid til, at alt foregår i jeres barns tempo. Under samtalerne holder jeg hele tiden øje med, at jeres barn ikke overvældes af at arbejde med det svære, og vi tager små pauser, hvor vi foretager os noget rart. Dette skaber ny energi til at arbejde videre med det, der kan være svært og gør det muligt at komme helt i dybden uden at jeres barn overvældes. Når vi kommer i dybden, vil jeres barn opleve bedring i forhold til det, der er svært eller skaber symptomer. Jeg afslutter altid samtalerne med en øvelse, der skaber ro i kroppen og i tankerne.

 

Mellem samtalerne med jeres barn anbefaler jeg, at vi korte møder over telefonen eller i min klinik, hvor vi voksne taler om jeres barns udvikling i forhold til det, I kom for at få hjælp til. Vi taler om reaktioner og jeg vejleder jer i forhold til, hvordan I håndterer situationer og reaktioner i hverdagen. På den måde kan vi hele tiden tilpasse og målrette terapien til jeres barns udvikling, reaktioner og behov.

Sophie, 9 år

"Første gang tænkte jeg: Skal det virkelig hjælpe mig? Med efter anden gang var jeg sikker på, at det virkede, fordi det gav mig sådan en rar, tryg følelse. Jeg er ikke længere bange for at gøre de ting, jeg ikke turde, og jeg er rigtig glad nu."

'