Min Baggrund

Jeg bor i Køge sammen med min familie. Jeg er opvokset i Næstved, og har boet i Odense en stor del af mit voksne liv. Jeg nyder at lave mad med min mand og at ligge på sofaen og se en god film.

 

Jeg er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet, og jeg er autoriseret af Psykolognævnet. Jeg har en 2-årig psykoterapeutisk videreuddannelse i EMDR psykoterapi. Derud over er jeg i gang med den 3-årige psykoterapeutiske uddannelse i dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Jeg er medlem af dansk psykologforening, hvilket betyder, at jeg er underlagt gældende regler om tavshedspligt og fagetiske principper.

 

De sidste fire år har jeg arbejdet med seksuelle- eller voldelige overgreb, psykisk vold og uhensigtsmæssige dynamikker i nære relationer. Derud over har jeg arbejdet med belastningsreaktioner/stressreaktioner og akutte krisesamtaler.

 

Tidligere har jeg erfaring inden for hospitalsverdenen med samtaleforløb til forældre og deres børn med kroniske og/eller livstruende sygdomme.

 

Afsluttende har jeg været ansat som psykolog i kommunalt regi, hvor jeg har foretaget udredninger af følelsesmæssige-, sociale- eller kognitive udfordringer. Kommunalt har jeg desuden haft samtaleforløb rettet mod bl.a. angst og depression.